Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 48 of 48 (0.21 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Ab Båtskärsnäs"
[texts]Brev från Hugo Lundberg 1905 - Grytnäsarkivet
Brev till AB Båtskärsnäs från Hugo Lundberg 1905
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; kalix avsändare; kalix mottagare ab båtskärsnäs
Downloads: 74
[texts]Kontrakt John Hedberg - Grytnäsarkivet
Kontrakt om leverans av tegel mellan AB Båtskärsnäs och Johan Hedberg
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab båtskärsnäs; johan hedberg; seskarö; ab båtskärsnäs
Downloads: 9
[texts]Skuldförbindelse med Ernst Sällström 1901 - Grytnäsarkivet
Skuldförbindelse mellan AB Båtskärsnäs och Ernst Sällström
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; ernst sällström; skuldförbindelse
Downloads: 15
[texts]Inbjudan till teckning av aktier i AB Båtskärsnäs - Grytnäsarkivet
Inbjudan till teckning av preferensaktier i AB Båtskärsnäs
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet
Downloads: 34
[texts]Brev till Domänstyrelsen - Grytnäsarkivet
Brev från AB Båtskärsnäs till Domänstyrelsen, september 1905
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; kalix mottagare domänstyrelsen
Downloads: 178
[texts]Räkningar från C.F. Åkerström 1899-1900 - Grytnäsarkivet
Räkningar från C.F. Åkerström 1899-1900
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; c.f. åkerström
Downloads: 90
[texts]Kullgrens förslag om sulfitfabrik 1905 - Grytnäsarkivet
Ett förslag om en ny sulfitfabrik
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; sulfitfabrik
Downloads: 43
[texts]Domstolsutslag mot Victor Malmborg - Grytnäsarkivet
Domstolsutslag AB Båtskärsnäs mot Victor Malmborg
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; gyljen; victor malmborg
Downloads: 54
[texts]Vattenundersökningar - Grytnäsarkivet
Vattenundersökningar i Luleå, vars resultat skicktas till AB Båtskärsnäs i Kalix
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet
Downloads: 73
[texts]Bilaga vid ansökan om förlagskredit - Grytnäsarkivet
Bilaga vid ansökan om förlagskredit 1909
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; förlagskredit
Downloads: 60
[texts]PM vid kreditansökan - Grytnäsarkivet
PM vid kreditansökan
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; kreditansökan
Downloads: 76
[texts]Utdrag ur inteckningsprotokollet för Pajala by - Grytnäsarkivet
Utdrag ur inteckningsprotokollet för Pajala by, nr 2 Kaltis år 1888
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; pajala; kaltis
Downloads: 36
[texts]Förslag om obligationsinnehavarnas intressen - Grytnäsarkivet
"PM och förslag angående tillvaratagandet af obligationsinnehafvarnas intressen i Aktiebolaget Båtskärsnäs konkurs"
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; konkurs; obligationsinnehavarna
Downloads: 34
[texts]Domstolsutslag mot Jakob Stolts - Grytnäsarkivet
Domtolsutslag AB Båtskärsnäs mot Jakob Stolts
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; jakob stolts
Downloads: 74
[texts]Skrivelse om sulfatfabrik - Grytnäsarkivet
Odaterad utkast om sulfatfabrik för AB Båtskärsnäs
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet
Downloads: 80
[texts]Domstolsutslag mot Robert Karlsson - Grytnäsarkivet
Domstolsutslag AB Båtskärsnäs mot Robert Karlsson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; robert karlsson
Downloads: 57
[texts]Domstolsutslag mot Konrad Östman - Grytnäsarkivet
Domstolsutslag AB Båtskärsnäs mot Konrad Östman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; konrad östman
Downloads: 61
[texts]Domstolsförhandling - förlikning - Grytnäsarkivet
Stämning med AB Båtskärsnäs mot Nils Arvidsson om tjuvjakt.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; nils arvidsson; tjuvjakt
Downloads: 73
[texts]Bolagsstämmoprotokoll 1902 - Grytnäsarkivet
Bolagsstämma i AB Båtskärsnäs år 1902
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; bolagsstämma
Downloads: 59
[texts]Kontrakt om försäljning av konkursbo - Grytnäsarkivet
Kontrakt mellan AB Båtskärsnäs konkursbo och AB Båtskärsnäs obligationsinnehavare om försäljning av egendom.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs
Downloads: 66
[texts]Domstolsutslag mot Victor Svensson - Grytnäsarkivet
Domstolsutslag AB Båtskärsnäs mot Victor Svensson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; victor svensson
Downloads: 80
[texts]AB Båtskärsnäs bolagsstämma 1901 - Grytnäsarkivet
Bolagsstämmoprotokoll i AB Båtskärsnäs 1901
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; bolagsstämma
Downloads: 70
[texts]Rekonstruktion av bolaget - Grytnäsarkivet
Ett förslag till rekonstruktion av AB Båtskärsnäs, troligen från 1911
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; ernst sällström; skuldförbindelse
Downloads: 273
[texts]Kontrakt Björkfors - Grytnäsarkivet
Kontrakt mellan AB Båtskärsnäs och Björkfors om uthyrning av sågverket från Björkfors för användning på Ängö (Ängören).
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab båtskärsnäs; björkfors; ab båtskärsnäs; ängören; ängö
Downloads: 72
[texts]Bolagsstämmoprotokoll 1911 - Grytnäsarkivet
Bolagsstämma för AB Båtskärsnäs i samband med konkurs 1911
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; bolagsstämma
Downloads: 105
[texts]PM rörande projekterade sulfitfabrik 1908 - Grytnäsarkivet
PM om en ny industri som AB Båtskärsnäs planerade
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; sulfitfabrik
Downloads: 50
[texts]Kontrakt Berner & Nielsen - Grytnäsarkivet
Kontrakt mellan AB Båtskärsnäs och Berner & Nielsen
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab båtskärsnäs; berner & nielsen; seskarö; ab båtskärsnäs
Downloads: 78
[texts]Domstolsutslag mot Kalix älvs flottningsförening - Grytnäsarkivet
Domstolsutlsag AB Båtskärsnäs m.fl. mot Kalix älvs flottningsförening
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; kalix älvs flottningsförening
Downloads: 59
[texts]Anläggningsbeslut cellulosafabrik 1908 - Grytnäsarkivet
Anläggningsbeslut om en Cellulosafabrik 1908
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; cellulosafabrik; anläggningsbeslut
Downloads: 53
[texts]Christiernssons utredningar om trämassa vid Kamlunge vattenfall - Grytnäsarkivet
Utredning om trämassa vid vattenfallet i Kamlunge, Kalix
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; sulfitfabrik
Downloads: 93
[texts]Brev från C.E. Lallerstedt 1906 - Grytnäsarkivet
Brev från C.E. Lallerstedt till AB Båtskärsnäs 1906
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; kalix avsändare c.e. lallerstedt
Downloads: 17
[texts]Kasse des Land- und Umtsgerichts - Grytnäsarkivet
Skrivelse tlil AB Båtskärsnäs från Kasse des Land- och Umtsgerichts
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; kalix avsändare kasse des land- und umtsgerichts
Downloads: 9
[texts]Arrendekonkrakt med fövaltare 1903 - Grytnäsarkivet
Arrendekontrakt mellan förvaltaren David Svanberg och AB Båtskärsnäs 1903
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; arrendekontrakt; david svanberg; förvaltare
Downloads: 15
[texts]Inlaga om ersättning vid flottningstvist - Grytnäsarkivet
Inlaga till hovrätten om tvist mellan AB Bårskärsnäs och Albert Bexell
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; kalix avsändare albert bexell; albert bexell
Downloads: 28
[texts]Kontrakt Gällivare Träförädlings AB - Grytnäsarkivet
Kontrakt mellan AB Båtskärsnäs och Gällivare Träförädlings AB
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab båtskärsnäs; gällivare träförädlings ab; gällivare; ab båtskärsnäs
Downloads: 58
[texts]Brev från Calvert & co - Grytnäsarkivet
Brev till AB Båtskärsnäs från Calvert & co 1908
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; kalix avsändare calvert & co
Downloads: 79
[texts]Stiftelseurkund Kalix Sulfat-Cellulosa Aktiebolag - Grytnäsarkivet
Stiftelseurkund för Kalix Sulfat-Cellulosa Aktiebolag
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; stiftelseurkund; kalix sulfat- och cellulosa aktiebolag
Downloads: 26
[texts]Brev från Ing.firman Magnus Hanson - Grytnäsarkivet
Brev från ingenjörsfirman Magnus Hanson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; kalix avsändare ingenjörsfilrman magnus hanson
Downloads: 38
[texts]Brev från Luth & Rosén oktober 1905 - Grytnäsarkivet
Brev till AB Båtskärsnäs från Luth & Rosén i oktober 1905
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; kalix avsändare luth & rosén
Downloads: 61
[texts]Arrendekontrakt med flottningsföreningen - Grytnäsarkivet
Arrendekontrakt 1902-1903 med Kalix elfs flottningsförening
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; kalix elfs flottningsförening; flottning; flottningsförening; kalix älv
Downloads: 46
[texts]Domänstyrelsen - Grytnäsarkivet
Ärende om flottning i Tornedalen mellan AB Båtskärsnäs och Domänstyrelsen
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; tornedalen; domänstyrelsen; flottning; flottningsled
Downloads: 56
[texts]Domstolsutslag mot Valdemar Mäki - Grytnäsarkivet
Domtolsutslag AB Båtskärsnäs mot Valdemar Mäki, Juhonpieti
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; valdemar mäki; juhonpieti; erkheikki; pajala
Downloads: 54
[texts]Beskrivning till en karta över Båtskärsnäs 1894 - Grytnäsarkivet
Förtydligande beskrivning till en karta över Båtskärsnäs 1894
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; karta; båtskärsnäs; kalix avd j kartor
Downloads: 54
[texts]Brev från Luth och Rosén 1905 - Grytnäsarkivet
Brev från Luth & Roséns Elektriska Aktiebolag år 1905 om en ev. utbyggnad av Kamlungefallet
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; kamlunge; kalix avsändare luth & roséns elektriska aktiebolag
Downloads: 101
[texts]Överenskommelse mellan AB Båtskärsnäs och Seskar Trävaru AB - Grytnäsarkivet
Överenskommelse mellan AB Båtskärsnäs och Seskar Trävaru AB
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab båtskärsnäs; seskar trävaru ab; seskarö; ab båtskärsnäs
Downloads: 68
[texts]Brev från C.A. Wästfelt - Grytnäsarkivet
Brev till AB Båtskärsnäs från C.A. Wästfelt
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; kalix avsändare c.a. wästfelt
Downloads: 67
[texts]Brev från J.F. Nordäöck - Grytnäsarkivet
Brev från J.F. Nordbäck till AB Båtskärsnäs 1905
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; kalix avsändare j.f. nordbäck
Downloads: 55
[texts]Lånekontrakt - Grytnäsarkivet
Lånekontrakt mellan AB Båtskärsnäs å ena sidan och å den andra sidan Bankaktiebolaget Stockholm-Övre norrland, Sundsvalls enskilda bank; Norrbottens enskilda bank och AB Nordiska kreditbanken.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; bankaktiebolaget stockholm-övre norrland; sundsvalls enskilda bank; norrbottens enskilda bank; ab nordiska kreditbanken
Downloads: 150
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related creators

Grytnäsarkivet

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)